Klášterec nad Ohří a okolí
Lázně a lázeňský park
Historie lázní Evženie sahá až do 19. století. Při kopání studny roku 1883 se narazilo na pramen neznámé lahodné kyselky. Ta byla později pojmenována jako Eugenie (urozená, šlechetná). Zhruba o patnáct let později byl nalezen druhý pramen, pojmenovaný jako městský. Na řece Ohři, tak vznikly jedny z nejmladších lázní v českých zemích. Osud jakoby seobrátil ke Klášterci zády a během roku 1950 došlo k oficiálnímu zrušení lázní a došlo k likvidaci obou pramenů, kdy byl jejich výstup zalit betonem. Po desítkách let se však dočkali postupně oba prameny svého vzkříšení. V průběhu několika posledních let vznikl na Ohařské louce moderní lázeňský areál, jež přibližují níže uvedené fotografie.
Na základě chemického rozboru bylo zjištěno, že byť oba prameny leží v těsné blízkosti, jedná se o dvě různé kyselky. Jedná se převážně o uhličitano-sodná kyselka. Tento rozbor vedl k tomu, že výnosem místodržitelství z 9. dubna 1898 byla Evženie prohlášena léčivým pramenem.

Lázeňský park

Budeme-li pokračovat podél břehu Ohře až za areál lázním, dostanem se do Lázeňského parku. Obdobně jako v případě parku zámeckého, je i zde použit anglický styl. Podél upravených cestiček jsou umístěny lavičky, či altánky. Pokud si chce lázeňský host, návštěvník města či jen jeho obyvatel odpočinout absolvovat procházku podél Labe, nezbývá než mu ji doporučit...
Nejen o městské dopravě v Klášterci nad Ohří - klasterec.xf.cz