Klášterec nad Ohří a okolí
Paví příběhy
PÁV,

rod hrabavých ptáků z čeledi bažantovitých. Jedná se o lesní ptáky, hnízdící na zemi. V současnosti jsou známy 2 druhy těchto ptáku, oba žijí v jižní Asii. Nocují v korunách stromů. Jejich chararkteristikou je zvučný hlas. Páv korunkatý, Pavo cristatus, je původně z Indie. Samec má na hlavě korunku z jemných pírek a na ocase dlouhá pera s výraznou kresbou ("paví oka"). Chován pro ozdobu již od starověku.
Potkat tohoto nádherného ptáka kdekoliv v Klášterci není žádný problém. Chov pávů má v Klášterci dlouhou tradici. Chov je sice soustředěn do zámeckého parku, ale to nebrání pávům v pohybu po městě. Jak dokazují níže uvedené fotografie, můžete se s nimi vidět téměř kdekoliv. Za zmínku stojí zatoulání se tří jedinců až na pozemek místního gymnázia či paví výlety do lázeňské zóny. V minulosti bylo řešeno i několik stížností na toulavost ptáků, kdy došlo jejich houkáním k obtěžování lidí na sídlištích. V současné době je největším nepřítelem těchto krásných ptáků bezohlednost některých lidí. Přesto věřím, že páv bude k potkání v zámeckém parku i v následujících letech.
Ze vzpomínek studentů gymnázia:
Už nevím proč, jsem byl ve vstupní hale školy, letmý pohled přes skleněnou výplň dveří směrem ven a koukám. U branky jsou tři pávi. Jeden z nich se dává do pohybu a s houpající se hlavou, vstupuje na školní pozemek. Zbylí dva ptáci ho v odstupu několika kroků následují. Pomalu kráčejí po chodíku směrem ke školní budově. Odkudsi od školních šaten se ozývá hluk a následné volání. Ptáci se stahují k jednomu z okének do suterénu a přijímají nabízené krmivo od studentů víceletého gymnázia. Pokud si dobře pamatuji, tak paví krasavce vyprovodil ze ze školního pozemku školník. A i po těch letech si pamatuji, že se o nich vyjadřoval jako o bestiích.
Paví příběhy - foto
Více fotografií nalezneš na druhé stránce...
Nejen o městské dopravě v Klášterci nad Ohří - klasterec.xf.cz