Klášterec nad Ohří
Sala Terrena
Sala Terrena je raně barokní letohrádek umístěný v zámeckém parku. Jedná se o jednopatrovou stavbu s terasou a arkádovou chodbou. Stavba pochází z roku 1650 a jejím autorem je italský stavitel Rossi de Lucca. Letohrádek měl soužit jako protějšek v té době opravenému zámku.
Výzdobu tvoří série soch od J. Brokofa. umístěných na terase, další jsou pak busty turků od toho samého sochaře umístěné na střeše stavby.
Nejen o městské dopravě v Klášterci nad Ohří - klasterec.xf.cz