Klášterec nad Ohří
Něco o tom, kudy se jezdí...
Linka číslo 1
  Nosným prvkem městské dopravy v Klášterci nad Ohří je linka číslo 1, která postupně projíždí celé město. Jedna z konečných této linky je umístěna u klášterecké porcelánky, kde se probíhá již několik let výroba porcelánu pod značkou THUN. Mimo městské dopravy sem zajíždějí i regionální linky. V současné době převážně v režii Autobusů Karlovy Vary, v omezené míře pak DP Ústeckého kraje (nedotované linky) a DPCHJ (linka 580).
Od závodu na výrobu porcelánu následuje jízda ulicí Pražská k železničnímu přejezdu, za nímž trasa linky odbočuje k nádraží Českých drah.  Zde se autobus otáčí a pokračuje přes další nádraží, tentokráte autobusové, směrem do kláštereckých sídlišť. Nutno dodat, že ne všechny spoje nádraží obsluhují.  Průjezdem přes silnici I/13 se vůz dostane do Petlerské ulice a tím následně i do kláštereckých sídlišť. Tato ulice je významná i z hlediska linkové dopravy, neboť tudy projíždí velké množství příměstských linek, některé z nich jsou zde i ukončeny. V horní části této dopravní tepny je polohována zastávka Petlerská II, na níž má konečnou druhá z městslých linek, ale o tom níže. Po průjezdu touto novější částí Klášterce následuje opět krátký návrat na třináctku a obsloužení zastávky Škola (nebo též kulturní dům) a následné odbočení do staré části města. Po projetí esíčkem kolem zámeckého parku (i se zastávkou Park) najíždí autobus na náměstí - rovněž konečná některých meziměstských linek a občasná konečná městské linky. Linka pak opouští náměstí a úzkými uličkami dorazí do budované lázeňské zóny v blízkosti městského parku. Zde se naskýtá výborná možnost relaxace ať už procházkou po nedalekém parku nebo i samotné lázeňské zóně.
Linka číslo 2
 Druhou linkou, která vznikla o mnoho let později než ta původní a kvůli níž byly obě linky nakonec označeny čísly, je spojení Klášterce a Industrial parku Verne - průmyslové zóny, jež vznikla nad městem. Z důvodu zajištění dostatečné dopravní obslužnosti území, jež má výrazný vliv na zaměstanost v regionu, byly nejprve na okraji a v centru zóny vybudovány autobusové zastávky s moderními přístřešky pro cestující. Po dokončení zastávek následovala úprava trasy linky 580, která zajišťuje spojení s Chomutovem a vznik nové linky MHD číslo 2, která zajišťuje spojení s městem.
Trasa linky je vedena z Petlerské ulice přes autobusové nádraží na silnici I/13, po níž dorazí městský autobus až k patřičnému sjezdu, kudy se spoj dostane ke konečné zastávce. Celá linka má pouze čtyři zastávky, z toho tři ve městě (Petlerská I, II a Autobusové nádraží) a konečnou stanici IP verne umístěnou v průmyslové zóně.
Další linky
V minulosti byly převážně ve zkušebním provozu i další linky, z nichž do jízdního řádu nebyla zařazena žádná. Od února 2013 byla v provozu linka zajišťující dopravu školáků z Ciboušova. Původní rozsah provozu byl pět spojů denně určených pro návoz a odvoz školáků. Z důvodu nevyužití zůstal zachován jen jeden spoj. Linka byla vedena z Ciboušova přes autobusové nádraží po podobné trase jako linka č. 1, Petlerskou ulicí, Okružní, Olšovou ulicí kolem zdravotního střediska, kulturního střediska a zámku na náměstí, kde byl spoj ukončen.
Nejen o městské dopravě v Klášterci nad Ohří - klasterec.xf.cz