Železniční doprava v Klášterci nad Ohří
Město Klášterec nad Ohří leží na železniční trati číslo 140 v trase  Chomutov - Karlovy Vary - Cheb. Město tak má příme spojení rychlíky s Chebem, Chomutovem ale třeba i Ústím nad Labem nebo Prahou.  Trať je ve velké části vedena podél řeky Ohře, což dává za krásných letních odpolední cestě po železnici lehce romantický nádech.
V současné době je celá trať 140 vedena jako dvoukolejná, elektrifikovaná. Poslední úsek byl dokončen během roku 2005 v délce od Kadaně ke Karlovým Varům. Tento úsek byl zároveň poslední na této trati s levostranným provozem. Od dokončení elektrifikace je provoz veden vždy po pravé koleji ve směru jízdy. Z Chomutova do Kadaně je napětí v troleji na hodnotě 3 kVss, těsně za Kadaní je styk soustav a dále je trať elektrifikována pod napětím 25kV 50Hz. Na veškeré přímé vlaky jedoucí přes Kadaň (rychlíky, os. vlaky i náklady) jsou nasazovány dvousystémové lokomotivy řady 363.
Rychlíkové vlaky jsou vedeny v relaci Praha, Holešovice - Ústí nad Labem - Chomutov - Karlovy Vary - Cheb. Osobní doprava pak ve dvou relacích: Most - Chomutov - Klášterec nad Ohří a z druhé strany, Karlovy Vary - Klášterec nad Ohří. Toto vedení vlaků doplňují v pracovní dny osobní vlaky vedené pouze z Chomutova do Klášterce a zpět resp. z Kadaně-Prunéřova do Klášterce a zpět. V Kadani bývá zajištěn přestup na osobní vlak vedený většinou až na staré jirkovské nádraží.
Oprava nádražní budovy
12.4.2010
Od prosince 2009 do června 2010 probíhala oprava budovy železniční stanice Klášterec nad Ohří. Původní nevyhovující omítka byla oprýskána a nahrazena novou. Opraven a modernizován byl rovněž interiér stanice, byla přestavěna čekárna pro cestující, doplněny informace o odjezdech a příjezdech vlaků.
Nejen o městské dopravě v Klášterci nad Ohří - klasterec.xf.cz