Klášterec nad Ohří
(Foto: TZ, 13.6.2009)
Karosa B732 na lince číslo 2 přejíždí z Pražské ulice na Petlerskou, v jejíž vrchní části má konečnou.