Klášterec nad Ohří
(Foto: TZ, 3.2.2011)
Karosa B732 najíždí do nástupní zastávky na začátku trasy linky č. 2 v Petlerské ulici.