Klášterec nad Ohří
(Foto: 2011, TZ)
V průběhu září probíhala oprava silnic a chodíků v kláštereckých sídlištích.